top of page
Friends' and Supporters' Newsletter
September 2022
(Click image to open as a PDF)
Newsletter September 2022.jpg

FRIENDS OF THE NPHG

These are the benefits of being a Friend

 

 1. A personal invitation to a programme of regular events throughout the year.

 2. Discount prices on group activities where an event involves a cost.

 3. Receipt of a regular newsletter with details of the group’s activities

 4. Your name and story on the NPHG website as a contributor to the group

 5. Ability to bring a friend to any social event

 6. The knowledge that you are part of a group of like-minded people and that your contribution is helping to preserve stories of Polish involvement in Norfolk with good will to Polish people living here.

Korzyści płynące z bycia Przyjacielem NPHG

 1. Indywidualne zaproszenia na regularne wydarzenia organizowane przez cały rok

 2. Zniżkowe ceny na płatne wydarzenia organizowane przez grupę

 3. Regularne otrzymywanie biuletynu informacyjnego, zawierającego szczegóły wydarzeń organizowanych przez NPHG

 4. Twoje imię i historia będzie zamieszczona na stronie NPHG jako darczyńca grupy

 5. Możliwość przyprowadzenia osoby towarzyszącej na każdą imprezę socjalna

 6. Poczucie przynależności do grupy podobnie myślących osób oraz świadomość twojego udziału w utrwalaniu i zachowaniu historii Polaków mieszkających w Norfolk.

bottom of page