top of page

ABOUT US

OUR OBJECTIVES

We aim to develop community involvement with the story of immigrant Polish individuals and communities in Norfolk and to strengthen bonds between the people of Norfolk and the Polish diaspora by involving all ages of the wider community.

 

We will create an archive of audio recordings and documents of Poles or their family members in conjunction with the Norfolk Record Office. As a result the people of Norfolk and future academics or historians will have a clearer understanding of the critical contribution made by members of the Polish armed forces to the war-effort during WW II.

 

There will be a greater awareness of how Poles who stayed-on in Norfolk integrated and intermarried into British society, adding rich cultural diversity.

 

The positive effect that later migratory influxes of Polish nationals have had on the local and national economy through a wide range of occupations and businesses will be more easily accepted by Norfolk people. 

Naszym głównym zamierzeniem jest poszerzenie więzi pomiędzy mieszkańcami Norfolk a tutejszą Polonią poprzez przybliżenie im historii indywidualnych polskich emigrantów oraz polskiej społeczności w Norfolk.

 

Poprzez współprace z Biurem Archiwalnym w Norfolk utworzymy archiwum z nagraniami audio oraz dokumentami upamiętniającymi życie Polaków lub ich krewnych. W wyniku czego mieszkańcy Norfolk, pracownicy naukowi lub historycy będą mieli lepszą wiedzę o szczególnym wpływie Polskich Sił Zbrojnych na przebieg drugiej wojny światowej.  

 

Polepszy się też ich świadomość o tym jak Polacy, którzy zostali po drugiej wojnie światowej zintegrowali i zadomowili się w brytyjskim społeczeństwie, tym samym znacząco poszerzając kulturową różnorodność.

 

Pozytywny efekt jaki miała późniejsza migracja Polaków na lokalną i krajową ekonomie poprzez przypływ różnorodnych zawodów i rozwój biznesów będzie również łatwiej akceptowany przez mieszkańców Norfolk.

MANAGEMENT COMMITTEE
Screenshot 2018-12-13 at 11.12.12.png
Richard Minkler

Secretary

 

Coordinates group activities and manages our website.

Adrian.Odell.jpg
Adrian
Żółkowski-O'dell

Chair

Helped to establish the group in 2016.

Tina Shepherd head-and-shoulders.jpg
Tina Shepherd

Treasurer

 

Deals with the group's finances and accounts. 

Melvin Denny head and shoulders image.jp
Melvin Denny

Committee Member

John Cotton.png
John Cotton

Committee Member

bottom of page