POLISH CONVERSATION GROUP - COURSE #7

let's learn Polish.jpg
polish numbers.png
essentil Polish.png

Due to the Covid-19 pandemic we have had to cancel all our face-to-face sessions. However, we will be conducting these on-line using Zoom. 

 

Course # 9                                  

     

1st and 3rd Thursday of each month at 19.00
 

To to find out more details please click here

Conversation Group

The NPHG currently runs an English-Polish conversation group

If you want to learn some basic conversation skills or improve your existing knowledge of Polish, we have the answer!

 

We run friendly and informal classes on a regular basis (now using Zoom) to help beginners or the more advanced with the vocabulary and grammar of either language at a pace that suits each individual. As with any other learning work, the more you practice, the better you’ll become and our teachers will guide you with themed home-learning ideas. 

 

We offer a package of 10 lessons for a very affordable price (POA), payable in advance.

We can also offer a translation service, so if you have documents that might be important to you but you have no idea of what they mean, we can help.

 

Thank you and Dziękuję!

Black, Tessa 2018.jpg

Tessa the Tutor

Grupy Konwersacyjne

Nasza grupa Polonijna prowadzi zajęcia konwersacyjne w języku polskim.


Jeżeli chcesz nabrać wprawy w podstawowej konwersacji lub poprawić znajomość polskiego proponujemy rozwiazanie!

Regularnie prowadzimy towarzyskie i nieformalne (używając Zoom) zajęcia aby pomoć początkującym albo doradzić w problemach z gramatyki i słownictwa bardziej zaawansowanym, przy odpowiednim tempie dla kursanta.

Tak jak z każdą nauką im więcej będziesz ćwiczyć i używać języka tym szbyciej przyjdą rezultaty, a nasi nauczyciele pomogą i zasugerują tematy do przerobienia w domu.

Oferujemy pakiet 10 lekcji za bardzo dostępną cene £60.00 płatne z góry.

Oferujemy także usługi tłumaczenia, więc jeżeli masz dokumenty, ktore mogą być ważne dla Ciebie, ale nie radzisz sobie z ich zrozumieniem możemy pomóc. 

Uprzjemie dziękujemy za uwage!

Philip Ridge head and shoulders.jpg