top of page
Dzień Dziecka children detail.png

Norfolk Polish Heritage Group

 

Norfolk has a proud history of welcoming ‘Strangers’ to its shores and our group has been formed to explore and record stories behind the important contribution that Poles have made to this county since World War II or earlier. 

 

In collaboration with the Norfolk Record Office the group intends to research and gather stories and documents that will allow an archive to be formed to record Polish influence in the county, as no such collection exists at the present time. 

 

On a social level the group has also established Polish conversation classes aimed at English speakers trying to learn Polish skills and other activities include regular meetings, exhibitions and gatherings. 

 

The group, which is a not-for-profit organisation, has no political or religious affiliations but wants to celebrate the valuable role that the Polish community has played in our county. 

 

The Norfolk Polish Heritage Group is keen to hear from anyone living in Norfolk and Norwich who has family connections with Poland or an affinity with that country.

Adrian Żółkowski-O'dell

Chair

Norfolk Polish Heritage Group

Polonijna Grupa z Norfolk

Norfolk szczyci się w swojej historii przyjmowaniem „Obcych”, i nasza Grupa powstała aby zbadać i zapisać historie ogromnego wkładu Polaków, którzy osiedlili się w hrabstwie Norfolk po II-iej Wojnie Światowej i wcześniej.

 

Przy współpracy z Norfolk Record Office (Biurem Archiwalnym w Norfolk) Grupa zamierza zebrać historie i dokumenty, które pozwolą na powstanie archiwum umożliwiającym zapis polskich wpływów w naszym hrabstwie, jako iż taka kolekcja jeszcze nie istnieje. 

 

Pod względem towarzyskim Grupa organizuje klasy konwersacyjne przeznaczone dla Anglików chcących nauczyć się polskiego. Inne plany obejmują regularne spotkania, wystawy i zgromadzenia.

 

Grupa, która jest organizacją non-profit, nie ma przynależności politycznej ani religijnej, ale chce uczcić cenną rolę, jaką w naszym powiecie odegrała Polonia.

 

Polska Grupa pragnie usłyszeć od każdego mieszkańca Norfolku i Norwich, mającego rodzinne koneksje lub koligacje z Polską.

Adrian Żółkowski-O'dell

Przewodniczący

Polonijna Grupa z Norfolk

bottom of page